Cjenovnik

  • Dostava proizvoda je besplatna ukoliko je ukupna novčana vrijednost naručenih proizvoda iznad 100KM
  • Za naručene proizvode novčane vrijednosti ispod 100 KM je 7KM.
  • Kupac dostavu plaća pri preuzimanju pošiljke ili online sa bankovnim karticama, u zavisnosti koji način plaćanja je odabran.

Standardno tranzitno vrijeme

Standardno tranzitno vrijeme predstavlja vrijeme od momenta preuzimanja do momenta uručenja Vaše pošiljke.

  • Za gotovo cijelu teritoriju Bosna i Hercegovine standardno tranzitno vrijeme je od 24 do 48 sati tokom radnih dana.
  • Ukoliko se naruči proizvod u petak do 12:00 sati i da bi pošiljka bila dostavljena u subotu, potrebno je naglasiti da je HITNO. U suprotnom, će biti dostavljena u ponedjeljak.

Ukoliko dostava Vaše pošiljke u standardnom tranzitnom vremenu bude onemogućena utjecajem više sile (blokade puteva, saobraćajne nezgode, eventualnog kvara na vozilu) ili bilo kojim drugim događajem nad kojim nemamo utjecaja, molimo Vas za razumijevanje i povjerenje da će Vaša pošiljka biti dostavljena u što skorijem vremenu. Naša obaveza je da vas o takvom događaju obavijestimo odmah po njegovom nastanku.

Pakovanje

A2B nudi širok izbor jakih, otpornih, adekvatno dizajniranih pakovanja za Vaše pošiljke, naravno u potpunosti besplatno. Adekvatna zaštita i pravilno pakiranje omogućit će nesmetan i siguran transport Vaše pošiljke do krajnje destinacije.

Osiguranje robe

Sigurnost Vaše pošiljke, kao i Vaša pozitivna iskustva, su neki od naših najvažnijih ciljeva.

U skladu s tim, sva naša vozila smo opremili GPS sistemom praćenja kako bismo omogućili siguran i bezbjedan transport za Vaše pošiljke.

Imajući na umu da Vaša pošiljka od momenta preuzimanja do momenta uručenja prolazi kroz cijeli lanac transporta, djelomična ili potpuna oštećenja su i pored sve brige moguća. Imajući to u vidu posebnu pažnju smo obratili i na osiguranje robe u transportu.

A2B Express Delivery ima Ugovore za osiguranje robe u transportu s vodećim osiguravajućim kompanijama u BIH.

Posjedujemo dvije polise osiguranja i to:

  • osiguranje robe u transportu
  • osiguranje od odgovornosti prijevoznika

Preuzimanje

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda provjeri eventualna oštećenja pošiljke. U slučaju oštećenja kupac nije dužan da primi paket.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše otpremnicu A2B Express, što predstavlja potvrdu o preuzimanju istog.